Revista HMiC

Inici HMiC | Publicacions | Recerca | Enllaços | Dpt. Hª. Moderna

versión de esta página en español | version of this page in English

REVISTA HMiC 2012

Número complet de la Revista HMiC, 2012, núm. X

Número complet de la Revista HMiC, 2012, núm. X. 215 pàgines numerades, en format PDF.

Número completo de la Revista HMiC, 2012, núm. X. 215 páginas numeradas, en formato PDF.

Full number of Revista HMiC, 2012, Issue. X, 215 numbered pages on PDF format

Revista HMiC | 2012Número complet 2012

La Revista HMiC a fons

Benvinguts a la Revista HMiC

HMiC té voluntat de ser una publicació electrònica de primer ordre a l'àmbit científic i en la difussió de la recerca històrica i historiogràfica d'època moderna i contemporània.

Des del Departament d'Història Moderna i Contemporànea de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), us convidem a participar de forma activa amb nosaltres, compartint i difonent aquelles idees, articles i recerques que proposarem des de HMiC i que envieu vosaltres. La revista és elaborada i està dirigida a tothom qui tingu interès en elaborar nova recerca, difondre-la, llegir-la i discutir-la.

Per tal de permetre una difussió correcta de les vostres redaccions, us recomanem seguir les normes de col·laboració que han de mantenir els vostres documents per tal de ser publicats a HMiC. Podeu consutar-les més abaix, o bé, en format PDF.

top of page

Estructura de la revista

 • Periodicitat: cada número d'HMiC apareix al començament de l'any natural i es manté obert durant aquest any.
 • Cada número es divideix en cinc parts: Dossier, Miscel·lània, Recerca, Debats i Ressenyes.
 • El Dossier és dedicat cada any a un tema monogràfic decidit pel Consell de Redacció, qui també encarrega dos articles inicials a especialistes de reconegut prestigi. Tot historiador amb un article relacionat amb el tema monogràfic el pot enviar a HMiC.
 • A Miscel·lània s'hi inclouen els articles rebuts i no relacionats amb el tema monogràfic de l'any.
 • A Recerca hi apareixen els resums o articles relacionats amb treballs científics generats pels alumnes de segon i tercer cicle del Departament d'història moderna i contemporània. S'hi inclouen treballs de fi de carrera, tesines i tesis.
 • L'apartat Debats és format pels treballs generats per les reunions científiques dels diferents grups de recerca adscrits al Departament.
 • A Ressenyes s'hi inclouen les crítiques de publicacions recents.
 • A Publicacions s'hi inclouen les novetats editorials més destacades i tots aquells llibres generats pels membres del Departament.
 • Sistema d'arbritatge: a mesura que arribin nous articles aquests s'afegeixen al número, prèvia elaboració d’un informe crític realitzat per tres lectors externs aliens a la entitat editora de la revista.
 • La paginació definitiva de la revista apareixerà a final d'any, amb el tancament del número, publicat en format PDF. Aquest número recollirà tots els articles, dossiers, ressenyes, etc. que s'hagin publicat durant aquest període.

top of page

Citacions dels articles d’HMiC.

 • Per a les citacions electròniques de manera normalitzada, consulteu la Norma ISO 690-2

top of page

Normes de Col·laboració

 1. Els articles enviats a HMiC exigeixen originalitat, hauran de ser inèdits, no podran haver estat enviats a cap altra revista. Es recomana que no superin les trenta planes, incloent-hi gràfiques, notes i bibliografia.
 2. A la primera pàgina de l’article cal fer constar les següents dades: títol de l’article, nom i cognoms de l’autor, adscripció professional, telèfon i adreça postal i electrònica professional i breu Currículum Vitae (al voltant de 5 a 10 línies). A la segona pàgina hi haurà un resum d'unes 150 paraules escrit en la llengua original de l'article i en anglès, i entre cinc i deu paraules clau en les llengües esmentades.
 3. Bibliografia i referències: les al·lusions a autors al text hauran d’anar acompanyades d’una referència explícita afegida a continuació entre parèntesis; en cas de cita textual a continuació del text caldrà afegir la referència entre parèntesi fent constar la pàgina.
 4. A la fi de l’article s’inclourà per ordre alfabètic una bibliografia amb les referències completes. Elaboració de les referències bibliogràfiques: les referències i les notes a peu de pàgina han de seguir els següents models:

Article:

 • STONE, Lawrence, "Literacy and Education in England 1640-1900", Past and Present, 42 (febrer 1969), pp. 69-139.

Llibre:

 • HELMAN, Edith Trasmundo de Goya, Madrid, Alianza Forma, 1983, p. 10.

Capítol de llibre:

 • LAUFER, Roger, "L'espace visuel du livre ancien" a CHARTIER, Roger i MARTIN, Henri-Jean, Histoire de l'édition française, tom I, Le livre conquérant. Du Moyen Age au milieu de XVIIe siècle, París, 1989, pp. 579-601.
 1. Les taules (quadres, relacions estadístiques, etc.) seran numerades amb xifres aràbigues.
 2. Quant a les il·lustracions, les figures hauran de presentar-se acompanyades de la llegenda i la font. Totes les figures hauran de ser acompanyades amb les dades estadístiques amb les quals s’ha elaborat la gràfica. El text ha de fer referència explícita a les figures reproduïdes. Pel que fa als mapes, hauran de tenir una bona resolució. S’hauran d’acompanyar de la llegenda i la font. El text ha de fer referència explícita al mapa reproduït.
 3. El Consell de Redacció es reserva el dret de retornar els articles que no acompleixin aquestes normes al seu autor per tal que introdueixi les esmenes oportunes.

top of page

Equip d'HMiC

Editor:
Departament d'Història Moderna i Contemporànea.

coeditor:
Universitat Autònoma de Barcelona.

Director:
Joan Serrallonga Urquidi (UAB)

Consell de redacció:

 • Agustí Alcoberro (Universitat de Barcelona)
 • Alejandro Andreassi (UAB)
 • Ramon Alquézar (UAB)
 • Esteban Canales (UAB)
 • Angel Duarte (Universitat de Girona)
 • Monsterrat Duch (Universitat de Rovira i Virgili)
 • Francesc Espinet Burunat (UAB)
 • Elena Fernández García (UAB)
 • Anna Maria Garcia (Universitat de Girona)
 • Miquel Izard (Universitat de Barcelona)
 • Montserrat Jiménez Sureda (UAB)
 • Josep Lladonosa (Universitat de Lleida)
 • Francisco Morente (UAB)
 • Bernat Muniesa (Universitat de Barcelona)
 • Maria Antònia Martí Escayol (UAB)
 • Joan Maria Thomàs (Universitat Rovira i Virgili)
 • Ll. Ferran Toledano (UAB).

Cap de redacció i maquetació:
Elena Fernández García (UAB).

Disseny Web i Logo:
Xesco Ortega.

top of page

Contacte editorial

Postal:

Correu electrònic:

 • hmic@uab.cat

Telèfon: 93 581 48 29

top of page

Revista HMiC A LES bASES DE dADES

top of page

HMiC Web
 


Creative Commons License

Tots els continguts de la Revista HMiC, si no s'especifica el contrari estan subjectes (llevat que s'indiqui el contrari) a una llicència Reconeixement No Comercial Sense Obra Derivada 2.5 Espanya.
Podeu copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que citeu l'autor i la revista que els publica (Revista HMiC), no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. La llicència completa es pot consultar a creativecommons.org/.Valid CSS!

logo HMiC
         
© Revista HMiC, 2004 | ISSN 1696-4403 http://webs2002.uab.es/hmic/
Webmasters: Elena Fernández García Llicència CreativeCommons