Departament de Filologia Catalana> La docència>Grau

La docència


El Departament de Filologia Catalana ofereix dues titulacions pròpies, la llicenciatura de Filologia Catalana i la Llicenciatura en Documentació, i el grau de Llengua i Literatura Catalanes, adaptat a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.

A més, el nostre Departament ofereix assignatures de llengua i literatura catalanes i de documentació en altres titulacions, concretament en Comunicació Audiovisual, Educació Infantil (grau EEES), Educació Primària (grau EEES), Humanitats (grau EEES), Logopèdia (grau EEES), Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques (grau EEES) i Traducció i Interpretació (grau EEES).

Pel que fa als estudis de doctorat i màsters oficials, el Departament ofereix els Estudis de Doctorat en Llengua i Literatura Catalanes i Estudis Teatrals, que juntament amb el seu període formatiu previ, el màster oficial interuniversitari en Estudis Avançats i Aplicats en Llengua i Literatura Catalanes i el màster oficial interuniversitari en Estudis Teatrals, conformen el programa de doctorat en Llengua i Literatura Catalanes i Estudis Teatrals.  També participa de manera destacada en el Doctorat Interuniversitari de Qualitat en Ciència Cognitiva i Llenguatge i el seu màster oficial corresponent.

Al costat d’aquesta oferta en màsters oficials i doctorats, el nostre Departament participa de manera destacada en una variada oferta de títols propis, com ara el Màster en Correcció i Assessorament Lingüístic, que integra el Diploma de Postgrau de Correcció i de Qualitat Lingüística i el Diploma de Postgrau d’Assessorament Lingüístic en els Mitjans de Comunicació, el curs de formació continuada El Català com a Llengua Estrangera: Eines i Estratègies (en col·laboració amb l’Institut Ramon Llull) o el Curs de Locució Aplicat a la Publicitat (en coordinació amb la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió).

Guia del pla d'estudis Guia abreujada amb tota la informació del pla d'estudis de Llengua i Literatura Catalanes

 

Guia de l'estudiant Guia dels estudis a la Facultat de Filosofia i Lletres

 

Calendari acadèmic Calendaris dels centres amb convocatòries ordinàries. Tria el teu!

 

Calendari administratiu Les dates administratives que cal recordar

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Filologia Catalana
Edifici B Facultat de Filosofia i Lletres
08193 Bellaterra (Barcelona)
TEL +34 93 581 13 68
FAX +34 93 581 27 82

d.fil.catalana@uab.cat

 

 

 

© 2009 Departament de Filologia Catalana | Universitat Autònoma de Barcelona