Nora Ancarola | PASSAT/GE/S

www.noraancarola.com

 

PASSAT/GE/S. Deriva migrant. París 2016
El Llibre dels passatges, la gran empresa intel·lectual de Walter Benjamin, és potser una de les obres més ambicioses entorn de la crítica de la modernitat. Les tràgiques derives migratòries estan molt lluny del flâneur baudelerià, però més prop del passejant benjaminià que potser -perquè no?- posseeix en el seu historial el guardià de Davant la llei de Kafka. Passat, passatge, passatges... perquè no, passatgers...

PASSAT/GE/S. Migrant Drift. Paris 2016
Das Passagen-Werk (The Arcades Project), the great intellectual project of Walter Benjamin's, is probably one of the most ambitious works dealing with a critique of modernity. The tragic migratory flows are very far from the Baudelairean flâneur but much closer to the Benjaminian stroller, who - why not? - has been in the past the doorkeeper from Kafka’s parable "Before the Law". Past, passage, pass…, why not, passengers…