índice general
ISSN: 1988-3366
presentació
thema1
campus

consell editorial

credits
enllacos
contactar

 

 

 

 
Coordinació: Anna Corral i Ramon Lladó

PRESENTACIÓ


Un Imperi de Signes

 


Nicolas Derny | De la place du traducteur dans le processus de création opératique: Le cas Max Brod Julie Deramond | Jeanne D’Arc à l'opéra: La traduction à l'oeuvre Leon James Bynum | Toni Morrisson and the translation of history in Margaret Garner Francesca Gatta | Wagner à l'italienne: notes sur la traduction de l'Anneau du Nibelung Daniela Di Pasquale | Staging the Translation of Opera as a Medium of (Sub)version: Portuguese Appropriation of Italian Melodrama in the 18th century Miquel Edo Julià | Del registre al gest. Punts crítics en la traducció d'òpera italiana al català i al castellà Ana Isabel Fernández Valbuena | La ópera italiana y el verismo: Pérdidas y hallazgos en la transposición del sistema

 

català * français * english

 

 

presentació