1. Accés i admissió a la Universitat

 

1.1. Accés als estudis de grau

 

1.1.1. Proves d'Accés a la Universitat i Preinscripció Universitària (*)

 

Preinscripció juny

Del 05.06 al 03.07.2012

Celebració de les PAU, convocatòria de juny

12, 13 i 14.06.2012

Celebració de les Proves d'Aptitud Personal del Grau en Traducció i Interpretació (Anglès)

16.06.2012

Publicació resultats PAU a internet

28.06.2012

Publicació primera assignació

12.07.2012

Sessió d'informació de matrícula

16.07.2012

Activació botó sol·licitud assignació definitiva a accesnet (abans renúncia a la reassignació)

Del 13 (a les 13.00h) al 17.07.2012

Matrícula d'estudiants assignats a la primera preferència

Del 16 al 20.07.2012

Matrícula de reclamacions i assignació definitiva (errors, incidències i renúncies a la reassignació, discapacitats i esportistes d'elit)

20.07.2012

Notificació de vacants a l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat

23.07.2012

Publicació segona assignació

26.07.2012

Activació botó vull continuar en el procés de reassignació a accesnet

Del 26.07.2012 al 10.09.2012

Matrícula de la segona assignació de places

Del 27 al 30.07.2012

Notificació de vacants a l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat

01.08.2012

Celebració de les PAU, convocatòria de setembre

04, 05 i 06.09.2012

Reclamacions 2a assignació

Fins 04.09.2012

Publicació reclamacions 2a assignació resoltes favorablement

05.09.2012

Matrícula reclamacions 2a assignació resoltes favorablement

07.09.2012

Notificació de vacants a l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat

12.09.2012

Preinscripció del màster de secundària

Del 12.09 al 14.09.2012

Publicació primera reassignació de la convocatòria de juny

14.09.2012

Matrícula 1a reassignació de juny

17.09.2012

Notificació de vacants a l'Oficina d'Orientació per l'Accés a la Universitat

18.09.2012

Publicació dels centres amb places vacants

20.09.2012 (per confirmar)

Publicació resultats PAU a internet

20.09.2012

Publicació 2a reassignació de juny

20.09.2012

Matrícula 2a reassignació de juny

21.09.2012

Preinscripció setembre

Del 21 al 25.09.2012

Publicació assignació màster de secundària

27.09.2012

Matrícula màster de secundària

28.09.2012 i 01.10.2012

Publicació assignació de setembre

28.09.2012

Matrícula dels assignats a la convocatòria de setembre

De l'1 al 03.10.2012

Preinscripció retitulats

De l'1 al 03.10.2012

Matrícula d'assignacions no ordinàries (errors i incidències) de la convocatòria de setembre

03.10.2012

Notificació de vacants a l'Oficina d'Orientació per l'Accés a la Universitat

05.10.2012

Assignació retitulats

05.10.2012

Tancament de la preinscripció pels estudis sense vacants que ho sol·licitin

08.10.2012

Matrícula retitulats

Del 08 al 09.10.2012

Publicació primera reassignació de setembre

09.10.2012

Publicació dels centres amb matrícula lliure

10.10.2011 (per confirmar)

Matrícula 1a reassignació de setembre

Del 10 al 19.10.2012

Preinscripció matrícula lliure

Del 11 al 15.10.2012

Publicació assignació matrícula lliure

17.10.2012

Matrícula assignats matrícula lliure

18.10.2012 i 19.10.2012

Tancament definitiu del procés de preinscripció

24.10.2012

Tramesa de les dades definitives a l'Oficina d'Orientació per l'Accés a la Universitat

26.10.2012

(*) El calendari de la Preinscripció Universitària està condicionat a l’aprovació del calendari definitiu per part del Consell Interuniversitari de Catalunya.

1.1.2. Admissió mitjançant criteris d'edat (més grans de 40 i 45 anys)

Sol·licituds d'admissió per al curs 2012/2013 MG 40 anys:

Sol·licitud

Data límit lliurament documentació complementària / pagament

Dates d’entrevistes

Data límit tramesa proposta

Data límit de resolució

Del 22.02 al 05.03

06.03.2012

Del 18 al 22.06.2012

27.06.2012

28.06.2012

Sol·licituds d'admissió per al curs 2012/2013 MG 45 anys:

Sol·licitud prova escrita

Data límit lliurament documentació complementària

Termini sol·licitud entrevistes

Dates d’entrevistes

Data límit tramesa proposta

Data límit de resolució

Del 22.02 al 05.03

06.03.2012

Del 05.06 al 08.06

Del 18 al 22.06.2012

27.06.2012

28.06.2012

 (*) El calendari està condicionat a l'aprovació del calendari definitiu per part del Consell Interuniversitari de Catalunya.

1.1.3. Accés per canvi d'estudis i convalidació d'estudis universitaris - Curs 2013/2014

 

Data límit per a publicar l'oferta de places i els criteris d'admissió

15 de febrer de 2013

Període per a presentar la sol·licitud

De l'01 al 28 de març de 2013

Data límit per a trametre al rector/a la proposta de resolució

31 de maig de 2013

Data límit per a la seva resolució

14 de juny de 2013

Publicació de la resolució d'admissió

25 de juny de 2013

 

1.1.4. Accés als Minors

 Sol·licituds d'accés per al curs 2012/2013: 

Període per a presentar la preinscripció

Data límit per al lliurament de la documentació complementària per part dels estudiants

Publicació de la llista d'admesos a realitzar la prova de selecció i proves de selecció

Data límit per a la seva resolució

Del 04.06 al 24.07.2012

07.09.2012

Del 10 al 14.09.2012

19.09.2012

 

 

1.2. Accés als estudis de llicenciatures, enginyeries i diplomatures

 

1.2.1. Accés per trasllat d'expedient acadèmic

 

Període per a presentar la sol·licitud

Període per a lliurar la documentació complementària

Data límit per a trametre la proposta de resolució al rector

Data límit per a la seva resolució

Proposta de resolució d'aquelles titulacions amb vacants

Del 25.06 al 13.07.2012

Del 16.07 al 24.08.2012

07.09.2012

14.09.2012

01.10.2012

Publicació de l'oferta de places per al curs 2013/2014:

Data límit per a la publicació de l'oferta de places

01.02.2013

 

1.2.2. Accés al segon cicle de titulacions en extinció (Darrer any d'oferta d'aquestes titulacions)

 Sol·licituds d'accés per al curs 2012/2013: 

Període per a presentar la preinscripció per a l'accés a segon cicle

Data límit per al lliurament de la documentació complementària per part dels estudiants

Data límit per a trametre la proposta de resolució al rector

Data límit per a la seva resolució

Del 25 al 29.06.2012

12.07.2012

23.07.2012

30.07.2012

 

1.3. Accés als màsters universitaris (oficials) - Curs 2013/2014

 

Primer període per a la sol·licitud d'admissió als màsters i la seva resolució

Sol·licitud d'admissió als màsters (preinscripció)

Del 14 fins el 27 de gener de 2013

Revisió de la documentació

Del 28 de gener fins l'1 de febrer de 2013

Lliurament de les instruccions als coordinadors dels màsters

Fins l'1 de febrer de 2013

Elaboració de la proposta d'admissió dels coordinadors dels màsters

Del 4 fins el 8 de febrer de 2013

Resolució de les sol·licituds d'admissió

De l'11 fins el 15 de febrer de 2013

Publicació i notificació de la resolució

Del 18 fins el 19 de febrer de 2013

Pagament reserva de plaça

Del 20 de febrer fins el 28 d'abril de 2013

 

Segon període per a la sol·licitud d'admissió als màsters i la seva resolució

Sol·licitud d'admissió als màsters (preinscripció)

Del 20 de febrer fins el 28 d'abril de 2013

Revisió de la documentació

Del 29 d'abril fins el 3 de maig de 2013

Lliurament de les instruccions als coordinadors dels màsters

Fins el 3 de maig de 2013

Elaboració de la proposta d'admissió dels coordinadors dels màsters

Del 6 fins el 10 de maig de 2013

Resolució de les sol·licituds d'admissió

Del 13 fins el 17 de maig de 2013

Publicació i notificació de la resolució

Del 20 fins el 24 de maig de 2013

Pagament reserva de plaça

Del 25 de maig fins el 31 de juliol de 2013

 

Tercer període per a la sol·licitud d'admissió als màsters i la seva resolució

Sol·licitud d'admissió als màsters (preinscripció)

Del 17 de maig fins el 31 de juliol de 2013

Revisió de la documentació

Del 2 fins el 10 de setembre de 2013

Lliurament de les instruccions als coordinadors dels màsters

Fins el 10 de setembre de 2013

Elaboració de la proposta d'admissió dels coordinadors dels màsters

Del 12 fins el 16 de setembre de 2013

Resolució de les sol·licituds d'admissió

Del 17 fins el 19 de setembre de 2013

Publicació i notificació de la resolució

El 20 de setembre de 2013

Pagament reserva de plaça (opcional)

Del 23 de setembre fins el 4 d'octubre de 2013

 

Període extraordinari per a la sol·licitud d'admissió als màsters i la seva resolució

Sol·licitud d'admissió als màsters (preinscripció)

Del 20 de setembre fins el 13 d'octubre de 2013

Revisió de la documentació

El 14 d'octubre de 2013

Lliurament de les instruccions als coordinadors dels màsters

El 14 d'octubre de 2013

Elaboració de la proposta d'admissió dels coordinadors dels màsters

Del 15 fins el 16 d'octubre de 2013

Resolució de les sol·licituds d'admissió

El 17 d'octubre de 2013

Publicació i notificació de la resolució

El 18 d'octubre de 2013

 

2. Activitats formatives

 

2.1. Activitats formatives de graus, màsters, llicenciatures, enginyeries i diplomatures

 

2.1.1. Curs 2011/2012

2.1.1.1 Activitats extraordinàries d'avaluació per a llicenciatures, enginyeries, enginyeries tècniques i diplomatures:

Assignatures del segon període

Del 03.09 al 10.09.2012

Data límit de tancament d’actes

13.09.2012 a les 20.00 h.

Data límit de tancament d'actes de treballs fi d'estudis i pràctiques

20.09.2012 a les 20:00 h.

2.1.1.2 Activitats extraordinàries d'avaluació de la Llicenciatura de Medicina del primer període trasllades al segon període :

Assignatures del primer període traslladades al segon període

Del 03.09 al 14.09.2012

Data límit de tancament d’actes

20.09.2012 a les 14.00 h.

 

2.1.2. Curs 2012/2013

2.1.2.1 Primer període d’activitat docent – 19 setmanes

Data d’inici

10 de setembre de 2012

Data de finalització

L'1 de febrer de 2013

Data límit de tancament d’actes

22.02.2013 a les 20:00 h.

Sol·licitud d'avaluació per compensació, de reavaluació i de revisió extraordinària

Fins el 08.03.2013

2.1.2.2. Setmana intersemestral 

Data d’inici

4 de febrer de 2013

Data de finalització

8 de febrer de 2013

2.1.2.3 Segon període d’activitat docent – 19 setmanes 

Data d’inici

L'11 de febrer de 2013

Data de finalització

5 de juliol de 2013

Data límit de tancament d’actes

L'11.07.2013 a les 20:00 h.

Sol·licitud d'avaluació per compensació, de reavaluació i de revisió extraordinària

Fins el 25.07.2013

 

Data límit de tancament d'actes de treballs fi d'estudis i pràctiques

18.07.2013 a les 20:00 h.

Sol·licitud de revisió extraordinària

Fins el 05.09.2013

 

Data límit de tancament d'actes de treballs fi d'estudis i pràctiques

19.09.2013 a les 20:00 h.

Sol·licitud de revisió extraordinària

Fins el 03.10.2013

2.1.2.4. Activitats extraordinàries d'avaluació per a diplomatures, enginyeries tècniques, llicenciatures i enginyeries (*) 

Assignatures del primer període

Del 25.06 al 05.07.2013

Data límit de tancament d’actes

L'11.07.2013 a les 20.00 h.

Sol·licitud de reavaluació i de revisió extraordinària

Fins el 25.07.2013

Assignatures del segon període

Del 02.09 al 06.09.2013

Data límit de tancament d’actes

12.09.2013 a les 20.00 h.

Sol·licitud de reavaluació i de revisió extraordinària

Fins el 26.09.2013

Data límit de tancament d'actes de treballs fi d'estudis i pràctiques

19.09.2013 a les 20:00 h.

Sol·licitud de revisió extraordinària

Fins el 03.10.2013

(*) El centre pot optar per no programar aquestes activitats

2.1.3. Convocatòria extraordinària / fi d'estudis de febrer

 

Sol·licitud convocatòria fi d'estudis de febrer

Del 05.11 al 07.12.2012

 

2.2. Programes de doctorat

 

Curs 2011/2012

 

Data límit per al tancament de les actes d'avaluació de la primera convocatòria

12 de juliol de 2012

Data límit per al tancament de les actes de la segona convocatòria (períodes de docència i d'investigació)

13 de setembre de 2012

Data límit per al tancament de les actes del seguiment dels Estudis de Doctorat

28 de setembre de 2012

 

Curs 2012/2013

 

Data límit per al tancament de les actes d'avaluació de la primera convocatòria

11 de juliol de 2013

Data límit per al tancament de les actes de la segona convocatòria (períodes de docència i d'investigació)

12 de setembre de 2013

Data límit per al tancament de les actes del seguiment dels Estudis de Doctorat

30 de setembre de 2013

 

 

3. Creació i modificació de títols (Curs acadèmic 2013/2014)

 

3.1 Data límit per a la presentació de les memòries corresponents a les noves propostes de títols oficials

15 dies abans de la celebració de la Comissió delegada del Consell de Govern del mes de juny de 2012

3.2 Data límit per a la presentació de modificacions de títols oficials

15 dies abans de la celebració de la Comissió delegada del Consell de Govern del mes de juny de 2012

En el cas que la modificació no impliqui una nova verificació, es podrà presentar fins al 31 de gener de 2013

 

 

4. Enquestes de docència

 

Calendari per a les gestions acadèmiques

1r. semestre

2n. semestre

Iniciar el període de revisió del pla docent dels grups a enquestar

Del 12 al 30 de novembre

Del 3 al 19 d'abril

Impressió de les fitxes de seguiment i llistat horari

Del 12 al 30 de novembre

Del 23 d’abril al 2 de maig

Setmana de l'enquesta

Del 10 al 14 de desembre

Del 6 al 10 de maig

Introducció de les dades i tramesa de les fitxes de seguiment

Del 14 al 21 de desembre

Del 7 al 24 de maig

 

Calendari OPQ

1r. semestre

2n. semestre

Sorteig dels grups a enquestar

9 de novembre

28 de març

 

Calendari per als serveis informàtics

1r. semestre

2n. semestre

Lectura dels fulls de resposta dels estudiants i tramesa del fitxer

Del 17 de desembre al 18 de gener

Del 14 maig al 4 de juny

 

 

5. Guia docent (Curs acadèmic 2013/2014)

 

Data límit per a la publicació de la guia docent de les assignatures i mòduls

28.06.2013

 

 

6. Matriculació i tancament de l'aplicació de gestió acadèmica

 

6.1. Estudis de grau, llicenciatures, enginyeries i diplomatures

 

Tancament de l'aplicació de gestió acadèmica

Matriculació

Del 12.07.2012 a les 20:00 h. al 15.07.2012 a les 24:00 h.

Del 16.07 al 31.07.2012 *

Del 03.09 al 28.09.2012 *

Del 20.07.2012 a les 20:00 h. al 22.07.2012 a les 24:00 h.

Del 13.09.2012 a les 20:00 h. al 16.09.2012 a les 24:00 h.

Del 17.09 al 28.09.2012 *

Centres amb segona convocatòria del primer semestre traslladada al mes de setembre:
Del 25.09 al 28.09.2012

Del 21.09.2012 a les 20:00 h. al 23.09.2012 a les 24:00 h.

 

* Excepte els dies en què es tanca l’aplicació informàtica

 

6.2. Estudis de màster universitari

 

 

Matriculació

Període per a la matriculació dels estudiants (Excepte els dies en què es tanca l'aplicació informàtica)

Del 3 de setembre al 18 d'octubre de 2012

 

6.3. Treballs de fi d'estudis i pràctiques (*)

 

Matriculació dels estudiants que presenten el projecte de fi d'estudis, treball de fi d’estudis i pràctiques per tots els estudis excepte doctorat (1)

Fins el 28.06.2013

 

 

*

(1)

A determinar pels centres dins els terminis fixats

Per iniciar aquestes activitats acadèmiques és indispensable formalitzar la matrícula prèviament.

 

6.4. Programes de doctorat

6.4.1. Programes de doctorat (doctorat segons RD 778/1998):

CURS 2011/2012

Termini extraordinari per a matricular el període d'investigació

Només per a alumnes que finalitzaran el seu període de docència el curs 2011/2012 i l'han iniciat en anys anteriors

Del 24 al 27 de juliol de 2012

Matrícula de la suficiència investigadora

 

1 setmana abans de l'examen

Matrícula de la lectura tesi doctoral

En el moment del dipòsit de la tesi a l'Escola de Postgrau

La difusió es fa cada dilluns a les 14:00 h.

 

CURS 2012/2013

Matrícula de la suficiència investigadora

 

1 setmana abans de l'examen (cal confirmar amb el departament)

Matrícula de la lectura tesi doctoral

En el moment del dipòsit de la tesi a l'Escola de Postgrau

La difusió es fa cada dilluns a les 14:00 h.

Pagament de la tutoria de tesi

A l'inici del curs acadèmic

Entre l'1 d’octubre i el 30 de novembre de 2012

6.4.2. Estudis de doctorat (doctorat segons RD 1393/2007 i RD 99/2011):

 

Matriculació

Període per a la matriculació dels estudiants admesos el curs 2012-13 (Excepte els dies en què es tanca l'aplicació informàtica)

Un mes des de la notificació de l’admissió

Matrícula assistida dels alumnes de segon i tercer any

Del 16 de juliol al 30 de juliol de 2012

Matrícula assistida i automatrícula dels alumnes de segon i tercer any

De l'12 de setembre al 30 de novembre de 2012

 

6.5. Modificacions de matrícula (*)

 

 

Presentació de sol·licituds

Data límit resolució

Canvis de matrícula de tots els estudis, excepte doctorat

De l'01.10 al 10.10.2012

19.10.2012

Anul·lació total de matrícula tots els estudis, excepte doctorat
En casos justificats, es podrà sol·licitar l'anul·lació de la matrícula fora del període aprovat al calendari acadèmic

Fins l'9.11.2012

16.11.2012

Anul·lació total de matrícula de programes de doctorat
En casos justificats, es podrà sol·licitar l'anul·lació de la matrícula fora del període aprovat al calendari acadèmic

Fins el 20.12.2012

 

Canvis de matrícula per a assignatures/mòduls que s’imparteixin només durant el 2n semestre i que no comportin un increment en el cost econòmic del crèdits matriculats de tots els estudis, excepte doctorat

Del 18.02 al 22.02.2013

27.02.2013

 

 

(*)

A determinar pels centres dins els terminis fixats

 

7. Pla docent

 

Període

Procés

Març de 2012

Alta del pla docent

Març de 2012

Alta de les dades del pla docent pel que fa a les assignatures/mòduls.
Determinació del nombre de grups (per tipologia), distribució d'hores lectives, el semestre i una estimació del nombre d'alumnes.
Sol·licitud i delegació, si escau, als departaments de les dades del personal acadèmic que impartirà la docència en cada grup

Abril/Maig de 2012

Introducció i delegació als departaments (si escau), per cada grup, la informació referent a locals, horari i calendari.
Introducció de l'idioma/llengua en que s'imparteix el grup i petició als departaments (si escau) de la introducció de l'idioma/llengua dels professor/a en la impartició de la docència en el grup.
Proposta de modificacions a la petició de docència del(s) centre(s), si escau
Assignació de les hores de docència al professorat.
Alta a la web http://opq.uab.cat/altaprofessorat/ dels professors/es que encara no figurin en l'aplicació PDS.

30 d'abril de 2012

Tancament dels grups que han d'anar a automatrícula, amb la informació, com a mínim, de calendari i d'horari i, el més aviat possible, de professors, l'idioma/llengua en que s'imparteix el grup i l'idioma/llengua del professor/a en la impartició de la docència en el grup.

Juny/Setembre de 2012

(16 de juliol. Pròrrogues i canvis de numeraris i contractats)

(28 de setembre. Noves contractacions)

Impressió del full de Pla Docent individual de cada professor/a, un per cada centre on imparteix docència.
Signatura del Pla Docent Individual per part del professor/a, el director/a de departament i el degà/na o director/a de centre. El Pla Docent amb la docència de doctorat s'enviarà a l'Escola de Postgrau.
Tramesa dels Plans Docents Individuals per part del(s) centre(s) al Vicerectorat de Personal Acadèmic.
Actualització de les dades respectives del pla docent i nova signatura full de pla docent individual en cas de variació en la dedicació total en hores del professor/a.

15 de novembre de 2012

Imatge del pla docent per a l'estudi del pla docent 2012/2013 i per a l'elaboració de les fitxes dels departaments.

Desembre de 2012

Enquesta 1r semestre

Gener/Febrer de 2013

Ajustaments de les dades del pla docent del 2n semestre

Maig de 2013

Enquesta 2n semestre

 

 

7.1 Pla docent. Escola de Postgrau

 

Març/Abril de 2012

Tramesa per part de l’Escola de Postgrau als departaments d'un llistat de professors que han dirigit tesis i treballs de recerca de doctorat llegits entre febrer de 2011 i febrer de 2012.

Alta i delegació als departaments de les assignatures i grups per consignar les hores por direcció de tesis i treballs de recerca de doctorat.

Maig/Setembre 2012

Assignació de les hores de docència als professors/es per part dels departaments.

Tramesa dels departaments a l’Escola de Postgrau dels fulls a on es detallen les dades dels treballs de recerca i les tesis que efectivament es computaran al pla docent.

Setembre de 2012

Aplicació de la reducció de docència del curs 2012/2013 per direcció de tesis i treballs de recerca llegits entre el 16 de febrer de 2011 i el 15 de febrer de 2012.

(Aplicació curs n+1, curs 2012/2013)
(Aplicació curs n+2, curs 2013/2014)

Febrer 2013

Impressió del full de pla docent individual

 

 

8. Premis extraordinaris de titulació

 

Data límit proposta dels premis extraordinaris de titulació per als estudiants que estiguin en disposició d'obtenir el títol de graduat, diplomat, enginyer tècnic, enginyer o llicenciat.

15.02.2013

Proposta dels premis extraordinaris de doctorat

La proposta s'elabora per curs acadèmic i inclou les tesis defensades entre l'1 d'octubre i el 30 de setembre de l'any següent

 

 

9. Programes d'intercanvi (*)

 

Data límit per a la resolució definitiva de l'equiparació d'estudis dels estudiants que cursin estudis en un programa d'intercanvi

09.11.2012

12.04.2013

Sol·licitud d'admissió als programes d'intercanvi per al curs 2013/2014:

Programes d'intercanvi

Data límit per a presentar la sol·licitud

Data límit per a la seva resolució

Programa Propi UAB - California

Del 15 al 26 d'octubre del 2012

30 de novembre de 2012

Convocatòria Sicue-Seneca (dates pendents d’aprovació)

Del 14 de gener al 15 de febrer del 2013

8 de març de 2013

Convocatòria ERASMUS

Programa PROPI UAB

Del 26 de novembre al 14 de desembre de 2012

31 de gener de 2013

(*) El calendari definitiu s’aprovarà durant el mes de Maig de 2012.

 

 

10. Reconeixement acadèmic (1)

 

10.1. Reconeixement acadèmic (2)

 

Convocatòria

Data límit per a presentar la sol·licitud

Resolució estudiants que finalitzen

Resolució resta de sol·licitants

Juny

Del 04.06 a l'29.06.2012

20.07.2012

03.09.2012

Setembre

De 31.08 al 07.09.2012

21.09.2012(3)

19.10.2012(4)

Febrer

Del 14.01 al 01.02.2013

15.02.2013

08.03.2013

 

  (1) Es podran sol·licitar convalidacions durant tot el curs acadèmic, amb el benentès que per tenir efectes econòmics aquest curs caldrà formalitzar la sol·licitud abans del 23 de novembre de 2012.

 

(2)

A determinar pel centre dins els terminis fixats. El centre pot establir més dates de resolució

 

(3)

Aquesta data també s'aplicarà als estudiants sol·licitants de la beca de col·laboració del Ministeri d'Educació

 

(4)

Centres amb segona convocatòria del primer semestre traslladada al mes de setembre:
Aquesta data s'aplicarà als estudiants sol·licitants de la beca de col·laboració del MEC i als estudiants que finalitzin estudis. Per a la resta de sol·licitants, el centre podrà determinar la resolució de la sol·licitud amb posterioritat a aquesta data.

 

10.2. Prova d'aptitud homologació títols estrangers (excepte títols de doctor)

Convocatòria de la prova d'aptitud per a l'homologació de títols estrangers

Del 14.01 al 01.02.2013

Del 27.05 al 05.07.2013

 

10.3. Assignatures de campus i activitats de lliure elecció - Curs 2013/2014

 

 

Termini de presentació de les propostes

Data límit per a la seva aprovació

Assignatures de campus

De l'01.02 al 01.03.2013

26.04.2013

Activitats de lliure elecció

De l'01.03 al 02.04.2013

31.05.2013

Activitats de lliure elecció - aprovació extraordinària

14.10 al 31.10.2013

13.12.2013

 

 

11. Règim de permanència

 

11.1. Estudis de grau i de màster oficial

 

Data límit per a presentar la sol·licitud

Data límit per a la seva resolució

De l'03.09 al 21.09.2012

23.10.2012

Del 24.09 al 19.10.2012

27.11.2012

Del 22.10 al 16.11.2012

18.12.2012

Del 19.11.2012 al 25.01.2013

12.02.2013

Del 28.01 al 29.03.2013

14.05.2013

Del 01.04 al 21.06.2013

16.07.2013

 

Canvi de règim d'estudis

Data límit per a la presentar la sol·licitud

Període extraordinari de canvi de règim de dedicació per als estudiants de nou accés

Del 05 a l'16.11.2012

Canvi de règim de dedicació per a la resta d'estudiants (curs 2013/2014)

Abans de la matrícula

 

11.2. Estudis de llicenciatures, enginyeries, enginyeries tècniques i diplomatures

 

Data límit per a presentar la sol·licitud

Data límit per a lliurar propostes de resolució al Consell Social

Data límit per a la seva resolució

De l'03.09 al 21.09.2012

28.09.2012

23.10.2012

Del 24.09 al 19.10.2012

05.11.2012

27.11.2012

Del 22.10 al 16.11.2012

26.11.2012

18.12.2012

Del 19.11.2012 al 25.01.2013

01.02.2013

12.02.2013

Del 28.01 al 29.03.2013

12.04.2013

14.05.2013

Del 01.04 al 21.06.2013

28.06.2013

16.07.2013


O
bservacions: El calendari definitiu està condicionat a l’aprovació del calendari del Consell Social. Les Comissions acadèmiques, per norma, acostumen a realitzar-se en dimarts.

 

 

12. Seguiment de titulació (Curs acadèmic 2011/2012)

 

Data límit per a lliurar l’informe de seguiment de les titulacions i dels centres

Del 08.02.2013

 

Aquest és el calendari marc que aprova el Consell de Govern de la UAB per a tota la Universitat. Consulteu el calendari de cada centre de la UAB a la pàgina WEB del propi centre.


Elaborat per l'Àrea d'Afers Acadèmics de la
Universitat Autònoma
de Barcelona
Data de la darrera actualització: abril de 2013